Nổi hạch to có phải dấu hiệu bệnh ung thư hạch? Nổi hạch to có phải dấu hiệu bệnh ung thư hạch? Thưa bác sĩ, gần đây tôi thấy ở bẹn mình xuất hiện một số hạch to khoảng hơn 1 cm, sờ vào thì không thấy đau. Tôi nghe mọi người nói, nổi hạch chính là dấu hiệu bệnh ung thư hạch. Điều này có đúng không? Làm sao có thể xác định loại hạch nào là nguy hiểm, hạch nào thì ...
Nấm lim xanh Quảng Nam
Nấm lim xanh chữa bệnh huyết áp
Nấm lim xanh chữa bệnh gan
Công dụng nấm lim xanh