Việt Nam điều chế thành công thuốc điều trị ung thư Việt Nam điều chế thành công thuốc điều trị ung thư "made in Việt Nam" Các nhóm nghiên cứu ở Việt Nam đã điều chế thành công thuốc điều trị ung thư “made in Việt Nam”, mang lại niềm hy vọng điều trị thành công cho các bệnh nhân ung thư.Nhóm nghiên cứu tại Bộ môn Bào chế - Trường Đại học Dược Hà Nội đã tiến hành nghiên cứu và điều chế thành ...
Nấm lim xanh Quảng Nam
Nấm lim xanh Tiên Phước
Giá bán nấm lim xanh mới nhất
Nấm lim xanh chữa bênh gout, gut