Cứu sống bệnh nhân ung thư nhờ vàng nano
Cứu sống bệnh nhân ung thư nhờ vàng nano 26/07/2017 | 03:07 sáng Venetoclax hoạt động bằng cách ngăn chặn hoạt động của protein BCL-2 cho phép tế bào ung thư sinh trưởng, một giải pháp mà các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đã dày công nghiên cứu trong ...
Công nghệ mới của Nhật Bản phát hiện ung thư trong 3 phút
Công nghệ mới của Nhật Bản phát hiện ung thư trong 3 phút 26/07/2017 | 03:07 sáng Venetoclax hoạt động bằng cách ngăn chặn hoạt động của protein BCL-2 cho phép tế bào ung thư sinh trưởng, một giải pháp mà các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đã dày công nghiên cứu trong ...
Các nhà khoa học Nga thông báo sắp có thuốc điều trị mọi loại ung thư
Các nhà khoa học Nga thông báo sắp có thuốc điều trị mọi loại ung thư 26/07/2017 | 03:07 sáng Venetoclax hoạt động bằng cách ngăn chặn hoạt động của protein BCL-2 cho phép tế bào ung thư sinh trưởng, một giải pháp mà các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đã dày công nghiên cứu trong ...